Betingelser

Vær venligst opmærksom på følgende regler for tilmelding til aktiviteterne for DOF Brande/Nr. Snede Aftenskole:

Tilmelding
Hurtig tilmelding sikrer dig en plads på holdet eller til foredraget.

Tilmelding er nødvendig og bindende og kan ske online på dof-brande.dk

Få både tilmelding og betaling på plads på en nem og billig måde.
Du kan betale med betalingskort. Du får ved tilmelding samtidig oplysning om der er plads på holdet samt en bekræftelse på tilmeldingen.

Din tilmelding er først registreret, når du modtager en mail med bekræftelse. Betaler du med dankort, trækkes beløbet først, når det er sikret, at der er plads på holdet.

Kurser:
Bindende tilmelding skal ske senest en uge før kursets start, og betaling foretages samtidig. I tilfælde af udeblivelse uden framelding opkræves kursusgebyret.

Aflysninger af hele kurser
Eventuel aflysning af kurser, hvis der er for få deltagere, vil blive meddelt senest 3 dage før kursusstart. Du får selvfølgelig refunderet kursusprisen.

Aflysning af mødegang
Ved aflysning af planlagte kursusgang(e) underrettes deltagerne via SMS eller mail.
Som kompensation for aflyste mødegange tilbydes erstatningsgange. 

Hvis et hold bliver aflyst nogen gange pga. corona, er der ingen kompensation.

Ferie og fridage
Kurserne følger normalt folkeskolernes feriekalender, med mindre andet aftales mellem underviseren og kursisterne.

Foredrag
DOF Brande/Nr. Snede Aftenskole skal have din bindende tilmelding før foredraget. Et. aflysning af foredraget vil blive meddelt senest 2 dage før foredragets afholdelse. Fremmøde uden tilmelding er derfor på eget ansvar.

Priser
Prisen for undervisning er angivet ud for det enkelte hold.

  • Der gives kommunalt tilskud til folkepensionister og studerende bosat i Ikast-Brande Kommune.
    CPR-nr. skal oplyses.

Der er ikke pensionist-rabat til foredrag og arrangementer.

Fortrydelsesret
Køb af kurser og lignende her på hjemmesiden er ikke omfattet af fortrydelsesretten (jvf. forbrugeraftalelovens § 18 stk. 2).

Framelding
Framelding med tilbagebetaling af deltagergebyr kan ske uanset årsag indtil 2 uger før kursusstart. Herefter er tilmeldingen bindende. 
Afmelding vedr. ture og udflugter skal ske inden sidste frist for tilmelding for det enkelte arrangement. Herefter er tilmeldingen bindende.  
Hvis holdet ikke oprettes, tilbagebetales kursusprisen automatisk.
Tilbagebetaling kan ikke ske i tilfælde af ophør i løbet af kursusperioden.

Oplysningspligt
Folkeoplysningsloven foreskriver, at det fulde cpr-nr. oplyses, hvis du tilmelder dig kurser uden for hjemkommunen.

Ligeledes oplyses cpr-nr., hvis du er folkepensionist, bosiddende og deltagende i kurser i Ikast-Brande Kommune. Derfor:

Deltagere bosat udenfor Ikast-Brande Kommune; samt folkepensionister og unge 18 - 25 år under SU skal opgive fuldt CPR.-nr.

Netbank

Hvis du vil betale via netbank, skal det ske via overførsel til vores konto i Nordea:

Reg.nr.: 9559 Kontonummer: 5650031409

Husk at kontakte skolelederen først - og angiv venligst navn, holdnummer og holdnavn ved overførslen.

Forbehold

Vi tager forbehold for fejl og mangler, lærerskift, kommunale lokalers standard og udstyr samt ændring af undervisningssted og forløb.