Formål og visioner

DOF Brande/Nr. Snede Aftenskole har en lang historie bag sig i kommunen – først som Brande-Thyregod-Vester Husholdningsforening, derefter Familie & Samfund, fra 2001 Brande Aftenskole og senest fusioneret i 2007 med Nr. Snede Aftenskole.

Skolen har til opgave at udbyde kurser og debatarrangementer for alle i samfundet. Aktiviteterne foregår såvel dag som aften, for unge og ældre – kort sagt: Alle skal kunne være med.

Skolen er organiseret under DOF - Dansk Oplysnings Forbund og er tilskudsberettiget fra kommunen i henhold til Folkeoplysningsloven. 

Skolen skal/kan tilbyde aktiviteter indenfor alle områder fra sprog, kreative fag, IT, oplysning, debat m.v. og det kan foregå både i skolens tildelte lokaler, i en kunstners værksted eller i virksomheder – alt afhængig af aktivitetens art og deltagerkreds.  

DOF Brande/Nr. Snede Aftenskole ønsker at signalere kvalitet i aktiviteterne og bidrage til højere livskvalitet generelt.

Netop skolens tidligere navn: Familie & Samfund er overskriften for skolens vision. Deltagerne skal møde kompetente undervisere og få inspiration til at videreføre kvalitet i egen hverdag, i arbejdet, i valg af kost og fritidsinteresser – kort sagt: At få lyst til at tage ansvar for eget liv og velfærd.  

Vi ønsker at dække behovet for viden – nytænkning – nysgerrighed ved at lytte til ønsker fra brugerne og tilpasse aktiviteterne til individuelle behov så godt det kan lade sig gøre under de givne omstændigheder.