Bestyrelsen DOF Brande/Nr. Snede Aftenskole

Bestyrelse DOF Brande/Nr. Snede Aftenskole

Formand:

Ingrid Ellehammer Hauge, Drantum
Kontaktperson på følgende hold: Bassintræning torsdag.

 

Ingrid.jpeg
Næstformand: Hellan Krüger, Brande
Kontaktperson på følgende hold: Madlavning for mænd og Sund Madlavning
Hellan.jpg

Sekretær:

Kirsten Foldby Holst, Nr. Snede
Kontaktperson på følgende hold: Hærvejskoret og madlavning i Nr. Snede

Kirsten.JPG
Medlemmer:

Lillian Rauff, Brande

lillian_0.jpg

Suppleanter

Ilse Christensen, Brande Ilse.jpg

Inger-Lise Katballe, Brande

Kontaktperson for følgende hold: Bassintræning onsdag.

Lise.jpg

Ledelse DOF Brande/Nr. Snede Aftenskole

Skoleleder: Inge Kristiansen, Uhre (mobil: 4127 3741)

                  Kontaktperson for mindfulness.

Økonomi: Ilse Christensen, Brande

dof